Vizitatori Vizitatori
numarVizitatori nu este disponibil pentru moment.
a a
despre_fp despre_fp

Scopul proiectului este imbunatatirea performantelor, a adaptabilitatii si fiexibilitatii organizationale in transporturile feroviare. Proiectul va genera efecte pozitive pe termen lung. Primul efect va fi cresterea flexibilitatii organizationale si a sanatatii si securitatii in munca in trasporturile feroviare pentru ca 250 de managerii de la toate nivelurile si angajati din transportul feroviar vor dobandi noi abilitati, cunostinte si perfectionare in domeniile modelelor inovatoare de organizare a muncii si sanatatii si securitatii in munca prin intermediul programului de formare privind flexibilitatea si prin activitatea Retelei de intreprinderi. Programele de formare au o puternica componenta practica iar aceste persoane vor folosi noile cunstinte si abilitati in activtatea de zi cu zi. Al doilea efect pozitiv este aplicarea de noi modele organizationale in transportul feroviar si constientizarea de catre toti angjatorii din domeniu a necesitatii imbunatatirii organizarii muncii prin diseminarea si dezbaterea unui studiu privind metodele inovatoare, europene de organizare a muncii. Al treilea efect este imbunatatirea performantelor, a adaptabilitatii, a pozitiei pe piata muncii si a nivelului de perfectionare a 2450 de angajati din transporturile feroviare, prin derularea unor programe de perfectionare recunoscute la nivel national. In final, va creste calitatea serviciilor feroviare si, implicit, satisfactia beneficiarilor finali (calatorii), iar serviciile feroviare romanesti se vor armoniza cu cele oferite in UE. Obiectivele specifice ale proiectului: l.Promovarea formelor flexibile de organizare a muncii in pararel cu cresterea sanatatii in munca si a securitatii in transportul feroviar prin activitatile nr. 1, 2 si 3; 2.Dezvoltarea pregaririi profesionale specifice a angajatilor din transporturile feroviare in domeniile protectiei mediului, asigurarii calitatii si TIC, prin activitatea nr. 4. Grupul tinta va beneficia de noi cunostinte, abilitati si de recunoasterea la nivel national a acestora. Proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al POSDRU pentru ca dezvolta, perfectioneaza si certifica abilitati si competente cerute de piata muncii si asigura oportunitati sporite pentru 2700 de angajati din transporturile feroviare. Proiectul contribuie la atingerea obiectivului AP 3 pentru ca dezvolta flexicuritatea in transporturile feroviare - noi metode organizationale ce cresc securitatea in munca si adaptabilitatea angajatilor la tehnologii moderne prin FPC. Proiectul contribuie la realizarea obiectivului DMI 3.2 pentru ca dezvolta pregatirea profesionala certificata a angajatilor din transporturile feroviare, promoveaza forme inovatoare de organizare a muncii in paralel cu imbunatatirea securitatii in munca. Proiectul raspunde prioritatilor stabilite de cererea de propuneri de proiecte pentru ca promoveaza organizarea flexibila a muncii si utilizarea noilor tehnologii informatice."