Vizitatori Vizitatori
numarVizitatori nu este disponibil pentru moment.
a a
forum_fp forum_fp

In cadrul proiectului „Flexibiltate si adaptabilitate in transportul feroviar” au fost create 3 forumuri dedicate activitatilor din proiect, dupa cum urmeaza:

1.    Forum dedicat activitatii A2 din proiect „Programul de formare tip specializare / perfectionare privind flexibilitatea organizationala”, in cadrul caruia toti cursantii inscrisi in programul de formare sunt invitati sa adreseze intrebari pe tematica modulului/modulelor la care participa.
Forumul este organizat in functie de numele modulului si formatorului.

2.    Forum dedicat activitatii A3 din proiect „Organizarea retelei pentru calitate în transporturile feroviare”, in cadrul caruia toti participantii sunt invitati sa prezinte bunele practici din activitatea desfasurata in cadrul organizatiilor in care activeaza.

3.    Forum dedicat activitatii A4 din proiect „Formarea pentru cresterea adaptabilitatii angajatilor din transporturile feroviare”, in cadrul caruia toti cursantii inscrisi in programul de formare sunt invitati sa adreseze intrebari pe tematica cursului/cursurilor la care participa.
Forumul este organizat in functie de numele cursului si formatorului.