Vizitatori Vizitatori
numarVizitatori nu este disponibil pentru moment.
a a
Afişare conţinut web Afişare conţinut web

Activitatea A4 - Formare pentru cresterea adaptabilitatii angajatilor din transporturile feroviare

                                                                                     Cuvânt înainte

 
Pentru a aplica la unul din cele 14 programe din Activitatea A4 a proiectului cu titlul ”Flexibilitate și adaptabilitate în transportul feroviar”, atașat vă rugăm să accesați un număr de 5(cinci) formulare, strict necesare în etapa de evaluare a eligibilității dvs. de a face parte din grupul țintă al proiectului.
Pentru completarea acestora și accesul dvs. la programele de formare facem câteva precizări:
Cererea de finanțare precizează în clar care sunt criteriile de selecție pentru persoanele care vor face parte din grupul țintă:
-          o persoană poate accesa doar un singur program din cele 14 oferite;
-          activitatea de zi cu zi, fișa postului, trebuie să susțină alegerea programului ales;
-          numărul de programe de formare la care s-a participat în ultimii 3 ani;
-          între formularele completate să nu existe discrepanțe;
-          toate formularele să conțină informațiile solicitate;
-          accesul cu predilecție a femeilor, indiferent de vârstă, a angajaților peste 30 ani; a celor din diferite etnii;
-          nu se admite nici un fel de discriminare pe nici un fel de criteriu.
 
Menționăm că, pe toată perioada derulării programelor, de pe poziția de participanți, aveți la dispoziție formularul special pentru sesizări ale nerespectării principiului egalității de șanse, o persoană din cadrul echipei fiind însărcinată cu rezolvarea problemelor apărute.
 
În încheiere vă mulțumim pentru timpul acordat și vă reamintim că site-ul proiectului, unde puteți găsi și alte informații utile, este: www.perfectionari.ro . Aici puteți găsi atât informații generale, cât și posibilitatea de înscriere direct pe portal.
 Echipa de management
 

 

Pentru inscrierea la aceste programe de formare, finantate prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, va rugam sa listati cele (5)cinci documente de mai jos, sa le completati cu atentie si sa le transmiteti, prin posta, curier sau personal, la adresa: Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara -CENAFER, Calea Grivitei, nr. 193B, et. I, cam. 126, sector 1, Bucuresti.

Documente pentru inscriere:

  1. Scrisoare de motivatie
  2. Formular de inscriere
  3. Formular inregistrare grup tinta
  4. Declaratie prelucrare date personale
  5. CV

Data limita de inscriere se prelungeste pana la : 30.09.2013

Pentru informatii suplimentare apelati la: 
0758-886-063 - Manager proiect: Lucian Ludvig POROCH

0758-886-075 - Asistent proiect: Mirela Ana Maria GOLASANU